Tiedon valtatiellä

Tieliikenteen turvatietojen ja älykkäiden palveluiden laatuvaatimukset tulevat kiristymään lähivuosina EU:n direktiivien mukaisesti. Myös käyttäjien odotukset ja tarpeet toimivien liikenteen palveluiden osalta ovat samalla lisääntyneet.

Voisiko Suomen vahva mobiiliteknologiaosaaminen auttaa alan uusien innovaatioiden luomisessa? – Tekno-osaamisen lisäksi ainakin maamme harva asutus ja autokannan hidas uusiutuminen kirittävät prosessia.

Jotain onkin jo tekeillä. Kesäkuun lopussa Trafi, Liikennevirasto ja Nokia HERE päättivät kolmivuotisen NordicWay Coop -pilottiprojektin toteuttamisesta. Kokeilussa autot välittävät matkapuhelinverkkoa käyttäen toisilleen nopeasti ja oikealle tieosuudelle liikenneturvatietoa, esimerkiksi esteistä tiellä, sääolosuhteista, tien liukkaudesta ja onnettomuuksista.

Vapaaehtoisesti mukaan liittyvät kuljettajat lataavat mobiilisovelluksen älypuhelimeensa, jonka avulla viestejä välitetään ajoneuvojen välillä.

Älykäytävää tekemässä

Liikenneviraston, Trafin ja Nokia HEREn kokeiluhanke on osa valmisteilla olevaa Verkkojen Eurooppa -ohjelmaa ja sen yhteispohjoismaista NordicWay-hanketta. Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset osallistuvat yhteensopivan älykäytävähankkeen pilotointiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan järjestelmän tekninen valmius. Toinen vaihe alkaa keväällä 2016, jolloin käynnistyy laajempi pilotointi E18-tiellä Helsingin ja Turun välillä (mukaan lukien Kehä I ja Kehä III -tieosuudet). Hanke valmistuu ja tulokset raportoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

NordicWay-hanke on osaltaan valmistautumista uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Samalla testataan Suomen kännykkäverkon soveltuvuutta tällaiseen käyttöön.

Kaupallista saumaa?

Ensi vaiheen kokeilun tuloksena odotetaan käyttäjiltä palautetta palvelun toimivuudesta. Lisäksi arvioidaan järjestelmän toimivuutta ja valmiutta laajempaan käyttöön sekä kaupallista potentiaalia ja ekosysteemimallia.

Viranomaistietona saadaan tietämystä turvallisuuden kannalta kriittisen tiedon välityskanavasta sekä sen vaikutuksista liikennekäyttäytymiseen ja liikenteenhallintaan.

Pilotti saa EU-komission myöntämää Verkkojen Eurooppa -tukea (CEF, Connecting European Facility), joka kattaa 50 % hankkeen kustannuksista.

Vihreää valoa kokeiluille

Jo aikaisemmin toukokuussa Trafi ilmoitti mahdollistavansa niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden automaattiautokokeilut Suomessa.  Trafi on luonut automaattiautojen liikennekokeiluja varten selkeän toimintamallin, jolla yksinkertaistetaan kokeilujen aloittamisista Suomen tieliikenteessä.

Trafista on lupailtu, että ainakaan byrokratian rattaisiin kokeilut eivät tule jäämään. Regulaattorilta voi hakea automaattiautoille koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa tilapäisesti liikenteessä.

Automaattiautojen kokeiluista kiinnostuneet tai niitä suunnittelevat tahot voivat olla suoraan yhteydessä Trafiin. Käytännössä Trafi helpottaa kokeilujen toteuttamista mm. ehdottamalla ratkaisuja kuljettajan määrittämiseen sekä auttamalla ajoneuvojen teknisen hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa.

Ihminen on suurin riski

Trafi nyökkäilee hyväksyvästi moisille piloteille, koska monet onnettomuudet voidaan välttää, mikäli vain inhimilliset tekijät saadaan rajattua pois. Automaation uskotaan vähentävän tien päällä sattuvia inhimillisiä virheitä. Automaation vaikutuksista on kuitenkin – toistaiseksi – olemassa vasta vähän luotettavia tutkimustuloksia, joten uusia kokeiluja tästä aiheesta kaivataan. Tätä kautta potentiaaliset hyödyt voidaan todentaa – ja toisaalta automaation lisääntymisen synnyttämät uudet haasteet voidaan tunnistaa ja ratkaista paremmin.

Automaatio ei välttämättä tarkoita robotin ajamaa autoa. Monille autoilijoille automaation kehittyminen näkyy jo nykyään mm. kaistavahteina, adaptoituvina nopeusvahteina tai automaattisina hätäjarruina ja vastaavia feature-puolen pilotteja tulee koko ajan lisää.

Robobussilla messuille

Moni suomalainen tutustui kuskittomaan autoon tänä kesänä Vantaan asuntomessualueella Kivistössä. Ilman ihmiskuljettajaa toimivat CityMobil2-bussit kuskasivat messuvieraita Kivistön rautatieasemalta messuportille.

Kilometrin kokeilureittiä – eli muulta liikenteeltä suljettua kevyen liikenteen väylää – pitkin ajoi päivittäin yhteensä neljä kuskitonta pikkubussia. Bussien ajonopeus ei kuulemma kenenkään päätä huimannut – mutta myös haavereilta vältyttiin.

Robottibussien kulkua seurattiin messualueen päässä sijaitsevasta valvomosta. Jos bussin eteen tulee este, se pysähtyy havaitessaan sen. Robottibussi ei siis reagoi esteeseen väistämällä tai pelkästään vauhtia hidastamalla.

Tietoisuus ylös

Kokeilu on osa CityMobil2-hanketta, jossa tutkitaan kuskittomien pikkubussien käyttöä osana joukkoliikennettä. Hankkeen tavoitteena on esitellä älybusseja suurelle yleisölle sekä herättää mielenkiintoa kuskittomia ajoneuvoja kohtaan.

Vantaan lisäksi kokeilu on järjestetty Euroopassa kolmessa muussa kaupungissa: La Rochellessa, Lausannessa ja Oristanossa. Kaikkiaan projektissa on mukana yhdeksän kaupunkia seitsemästä maasta.