Break bulk -lastaukset Kiinaan vetävät

BB 2 blogSteveco on pyrkinyt kantamaan oman kortensa kekoon ja auttamaan Kiinan viejiä haasteellisessa tilanteessa. Kiina on ollut suomalaisille sahatavara- ja selluviejille jo jonkin aikaa tulikuuma markkina. Myynti  vetää tällä hetkellä enemmän kuin totuttujen reittien ja toimitustapojen avulla on saatu liikkeelle. Tähän Steveco on pyrkinyt omalta osaltaan etsimään vaihtoehtoja ja yksi niistä on irtolaivaukset Haminan ja Kotkan satamista suoraan Kiinan suuriin satamiin lyhyemmällä transit ajalla.

Break bulk -laivauksissa on ollut haasteita, kuten tarpeellisen lastimäärän kasaaminen, asiakaskohtaiset toiveet, partnereiden löytäminen jne. Osa asiakkaista ei myöskään vieläkään luota niihin, koska kokemuksia suorista irtolaivauksista Kiinaan on tällä hetkellä melko vähän. Tähän olemme pyrkineet omalta osaltamme tuomaan näkökulmia, koska omat kokemuksemme useammista aiemmista laivauksista ovat olleet erinomaisia. Lastin kunto on ollut aiemmissa laivauksissa erinomainen ja merimatkan aikana tavara on säilynyt moitteettomassa kunnossa. Sekä ruumalasti, kuin kansilastikin on säilynyt merimatkan täysin, eikä liikettä pakettien osalta ole tapahtunut. Myöskään kosteutta ei ole päässyt paketteihin laisinkaan.BB 4 blog

Sellun osalta break bulk kuljetusmuotona suoraan Kiinaan on jatkunut jo vuosia, mutta nyt sahatavaran osalta jatkuvuuttu on myös näköpiirissä. Kuvassa lastaava Ultra Tatio laiva on järjestyksessään neljäs Stevecolta lähtevä suora Kiinan sahatavaralaivaus, jossa on jo mukana useita sahoja. Kiinnostus kyseisiin laivauksiin tämän hetken tilanteessa on suuri ja säännöllinen liikenne suoraan Haminakotkan Satamasta Kiinaan tulee jatkumaan myös sahatavaran osalta.

www.steveco.fi

BB 3 blog